Particulier Natuurbeheer 2016

 

Natuurnetwerk Brabant

Door Natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Maar het Natuurnetwerk Brabant is niet alleen belangrijk voor plant en dier, ook biedt het kansen aan ondernemers die natuur en ondernemen willen combineren. En aan particulieren die zelf natuur willen maken en beheren. BPG werkt daarom samen met verschillende Brabantse partners om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Dat doen we door onze achterban te stimuleren om zelf nieuwe natuur te maken en aan het Natuurnetwerk toe te voegen.

Meedoen?

Om het Natuurnetwerk Brabant in zijn geheel te realiseren, zijn nieuwe initiatieven welkom. De Brabantse partners nodigen bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Wilt u weten hoe u dat kan?
Kijk op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer weten over het Natuurnetwerk Brabant?
Op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie


 

Vrijwilligers en Arbo

Bij de inzet van vrijwilligers is het noodzakelijk om vooraf een plan van aanpak en een risico-inventarisatie op te stellen.

Wij verwijzen hierbij naar het Coordinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap. Zij onderhouden al geruime tijd contacten met diverse werkgroepen op het gebied van vrijwillig landschapsbeheer.
Dhr. Emiel Rijken (erijken@brabantslandschap.nl) heeft een informatiemap beschikbaar gesteld. U ontvangt van Emiel een link om de actuele bestanden te downloaden. U kunt u via dhr. Rijken deelnemen aan een cursus.

Deze aanpak wordt reeds toegepast op diverse locaties op de Nationale natuurwerkdag. Voordat de groep start wordt centraal de checklist ARBO ingevuld.

Let op, u als opdrachtgever dient aantoonbaar werk te maken van de veiligheidsaspecten. Mocht het verkeerd gaan dan loopt u de kans om de Inspectie SZW op bezoek te krijgen.

Ook op de website van de VBNE vindt u de nodige informatie: www.vbne.nl/productdetails/arbo-infoblad-2-veilig-werken-in-de-werkplaats

 


 

Particulier Natuurbeheer Archief >>