De afgelopen winter is in Brabant door het Brabants Particulier Grondbezit en Brabants Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de deelnamebereidheid van grondeigenaren om agrarische grond om te vormen naar natuur. Ongeveer 1500 grondeigenaren binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die voor omvorming door middel van de regeling SN-functieverandering in aanmerking komen, ontvingen een enquête. Op basis van de uitkomsten kan worden gesteld dat het nog heel lastig zal zijn om de Brabantse taakstelling (ruim 5800 hectare nieuwe natuur in 2012) te halen.

Klik hier voor: