Provincie zet zich in voor behoud Brabantse lanen

 

De provincie vindt de vele honderden lanen typerend voor Brabant en daarom moeten ze opgeknapt worden.

In 2007 heeft Brabants Particulier Grondbezit (BPG) aan de HAS opdracht gegeven om de Brabantse lanen te inventariseren. Slecht 25% is in goede staat. De provincie heeft samen met BPG en Brabants Landschap een subsidieregeling op maat ontwikkeld, speciaal voor particuliere landgoederen.

BPG adviseert haar leden gebruik te maken van deze regeling.

   

2009-2010

Landgoed Velder start met herstel Monumentale Lanen

Klik hier voor het persbericht
(PDF),
bron mooiboxtel.nl

Klik hier voor het mededelingenbord (PDF),
geplaatst nabij Landgoed Velder

 

2008

Planvorming behoud en herstel monumentale lanen

Klik hier voor het aanvraagformulier
Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant Beleidsregel
subsidie natuur en landschapKlik hier voor het aanvraagformulier
Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant Beleidsregel
subsidie natuur en landschapOp de bres voor onze groene kathedralen

Klik hier voor de brochure
Subsidieregeling voor herstel en behoud lanen op landgoederen

Provincie Noord-Brabant, gewijzigd 22 april 2008
Beleidsregel subsidie natuur en landschapGedeputeerde Staten van Noord Brabant, Beoordelingskader
vastgesteld op 22 april 2008
Herstel en behoud van monumentale lanen op particuliere landgoederen 

2007

Rapport Lanen 2007 (PDF - 4,11 Mb)

Persbericht 1, bron www.omroepbrabant.nl
Provincie zet zich in voor behoud Brabantse Lanen

Persbericht 2, dd. 02 november 2007
Subsidie voor behoud Lanen (pdf)