Brabantse LandgoedTREKKERS steunen voortbestaan landgoederen

Verschillende landgoedeigenaren, Brabantse partners en Brabantse kennisinstellingen werken onder aansturing van het Brabants Particulier Grondbezit (BPG) aan een meerjarenonderzoek, met als doel om door samenwerking het voortbestaan van landgoederen te versterken. De uitkomsten van het onderzoek worden direct vertaald in concrete, haalbare plannen voor de koppeling tussen verschillende typen routes en (toeristische) activiteiten. Particuliere Landgoederen vormen hierbij de knooppunten.

 

We doen dit door hoogwaardige Brabantse routes en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen als publieke faciliteit (groene dienst). De routes zijn uiteindelijk ‘achter de schaapskudde’, te voet, per fiets, te paard of met de trekschuit te volgen. De knooppunten (landgoederen) kunnen tevens nieuwe economische dragers ontwikkelen en het beheer van natuurgebieden optimaliseren.


Samenwerking en financiering

Leden van BPG zetten gericht hun Kennisvouchers van Economische Zaken in ter financiering van de eigen deelvragen. Hierbij wordt per onderwerp een projectteam gevormd. Naast het kenniscentrum (o.a. HAS-Den Bosch en Universiteit van Tilburg) neemt hierin een gewaardeerd bestuurlid van BPG en de regiocoördinator plaats. Hiermee is de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek geborgd. De kenniscentra zetten zowel afstuderende studenten als docenten in. Verder nodigen we Brabantse partners, zoals Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant uit, zowel om kennis en ervaring in te brengen, als vervolgens om draagvlak te bewerkstelligen. De resultaten worden gepresenteerd in de ledenvergaderingen en gekoppeld aan de website: www.bp-grondbezit.nl

Elk jaar een onderwerp Het BPG-meerjarenproject is opgebouwd uit meerdere TREKKER-onderwerpen, waarvan er elk jaar een wordt uitgewerkt. Door elk onderwerp in fases uit te werken en op te pakken, blijft het totale project beheersbaar en gericht op concreet resultaat. Welke onderwerpen zijn de afgelopen jaren onderzocht (met welk begeleidend bestuurslid BPG)?

Klik hier voor de planning per jaar
Klik hier voor meer informatie over de Trekkende Kempenkuddes
Klik hier voor meer informatie over het project LandgoedTREKKER ‘Te voet van Landgoed naar Landgoed’