Brabantse LandgoedTREKKERS steunen voortbestaan landgoederen


Planning per jaar

 

Van de 200 km lanen en laanstructuren in Brabant van voor 1940, blijkt 2/3 in matige tot slechte staat te zijn. Op basis van het BPG-onderzoek heeft de Provincie inmiddels een speciale subsidieregeling opengesteld. 20 landgoederen maken hiervan reeds gebruik. Bijzonder is dat, los van de uitvoering, eerst een gedegen plan van aanpak opgesteld dient te worden. Centraal hierbij staan de historie, de verschillende inventarisaties, de visie van de eigenaar en het gewenste beeld over 20-30 jaar.

 

Schaapskudde Routes’ (2008) -
Bestuurslid Frans Sluijter

Het blijkt uitvoerbaar om met een kudde schapen routes te lopen langs landgoederen in Midden-Brabant. Het afgelopen jaar is vanuit BPG een speciale stichting opgericht waarbij is gestart met natuurbeheer door een rondtrekkende kudde. Er wordt uitsluitend gewerkt met het Kempisch Heideschaap, het oorspronkelijke schapenras van Brabant.

Klik op de routekaart voor een vergroting.

 

De studenten hebben een methode ontwikkeld om op landgoederen de padenstructuur te herstellen en te ontwikkelen. Aansluitend zijn de subsidieregelingen op een rij gezet en is een handleiding voor eigenaren geschreven dat een stappenplan bevat voor het herstellen van de padenstructuur. Vervolgens zijn deze drie rapporten aangeboden aan gedeputeerde Onno Hoes. Omdat de huidige regelingen onvoldoende zijn afgestemd op landgoederen, wordt naar financiering van een breed herstelplan gezocht.

 

2010-2011

Voor het lopende jaar bereiden we een onderzoek voor met de werktitel Versterken van het imago en de communicatie van de landgoederen.

Steeds meer landgoederen in Brabant gaan economische dragers ontwikkelen.

Hierbij zijn de landgoederen niet alleen opengesteld vanwege noodzakelijke fiscaliteiten, frequent bezoek is zelfs noodzakelijk om de exploitatie rond te krijgen. Eigenaren zijn samen met BPG op zoek naar een manier om het publiek beter te bereiken en om beter geaccepteerd te worden door de maatschappij. Een bredere achterban en meer draagvlak kunnen ons helpen bij het realiseren van meer armslag, onder andere via de Provincie. Voor dit onderzoek stemmen we ook af met FPG, de Landgoedvrienden en de Gastvrije landgoederen. We blijven vooruit kijken: voor 2011 wordt gedacht aan een verkenning van de mogelijkheden van een compleet pakket van Brabantse landgoedproducten en –diensten.