Disclaimer
BPG besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en haar verdere uitingen/contacten.

Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

BPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de verstrekte informatie en de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op de website en in uitgingen worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld, welke van toepassing is voor FPG en de Provinciale Verenigingen.

 

Juli 2018