Interessante links:

Organisaties waar BPG mee samenwerkt
Informatieve websites
Websites van leden BPG

 

Organisaties waar BPG mee samenwerkt:  
 1. www.bosgroepen.nl
 2. www.brabant.nl (provincie Noord-Brabant)
 3. www.debrabantseboerderij.nl (Brabantse Stichting 'voor boerderij, erf, land en erfgoed')
 4. www.brabantselandgoederen.eu (Brabantse ANBI-stichting van BPG en BL)
 5. www.brabantslandschap.nl (Brabants Landschap)
 6. www.dienstlandelijkgebied.nl
 7. www.gastvrijelandgoederen.nl (Gastvrije Landgoederen)
 8. www.groenfonds.nl
 9. www.grondbezit.nl (Federatie Particulier Grondbezit)
 10. www.kempischheideschaapheeze.nl (Eigenaar van kudde op de Strabrechtse heide)
 11. www.klement2.com (Klement2 Rentmeesters, de heer A. Jansen)
 12. www.landgoedadvies.nl (De heer J. Mommers, Waspik)
 13. www.landgoedvrienden.nl
 14. www.landschapsbeheer.com/brabant/index.html (Coordinatiepunt Landschapsbeheer Brabant)
 15. www.natuurmonumenten.nl
 16. www.staatsbosbeheer.nl
 17. www.stichting-phb.nl (Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen)
 18. www.zlto.nl (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)

 

Informatieve websites:
Websites van leden van het Brabants Particulier Grondbezit:

Bent u lid van BPG en heeft u een website over uw landgoed, dan kan hier uw link komen.
Geef de wens tot vermelding door via: info@bp-grondbezit.nl