Agenda 2018


   
Januari/Februari

Masterclass ‘Waterschapsbestuurder 2019’ (graag per mail aanmelden)

7 februari

Landschap centraal in een Brabants symposium

14 maart

Verdiepingsdag Water

12 mei

ALV van FPG

24 mei

Brabantse Handhavingsdag ‘Ontmoeten in het Groen - 2018

Geef het mailadres van uw toezichthouder cq handhaver door aan BPG!
Dan ontvangt hij/zij een persoonlijke uitnodiging

 

 

Wilt u medeleden van BPG attenderen op interessante bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals informatieve bijeenkomsten, cursussen, etc: mail uw suggesties naar info@bp-grondbezit.nl. Het mag gaan over landelijke bijeenkomsten of over bijeenkomsten in Brabant.