Nieuws / Actualiteiten 2019

 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest interessante onderwerpen van dit moment. Door te klikken op de onderwerpen wordt u doorverwezen naar de inhoud. Voor berichten uit de periode 2004 - 2016 verwijzen wij u graag naar ons archief, onderaan deze pagina.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op met ons kantoor.


Provincie stimuleert duurzaam bodembeheer

De provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen. Vanaf 3 juni kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij de provincie. De provincie stelt de subsidieregeling “Vitale Bodem” open voor de periode van een jaar. Er is vooralsnog EUR 800.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van EUR 200.000 per project. Klik hier voor meer informatie.


Manifest 'Brabants Mozaiek in ontwikkeling' uitgereikt aan Provinciale Staten

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest 'Brabants Mozaiek in ontwikkeling' uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart 2019 roepen we de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

Voor het volledige persbericht, klik hier

Klik op plaatjes hieronder voor manifest (PDF) en voor het vergroten van de foto


Energietransitie: met urgentie kansen zoeken

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren BPG, LPG en ZPG. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen. 

Klik hier voor het verslag.

Evaluerend, aldus voorzitter BPG Jan Hak: "geen meter meer cultuur en/of natuur grond opofferen aan zonnecollectoren"; verharde oppervlaktes daken, (parkeer)terreinen, wegen, kassen zijn meer dan genoeg.


Voedsel1000
Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000.

Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? Meer informatie en aanmelden, bezoek de website www.voedsel1000.nl. In lijn met het Manifest wil BPG natuur en landbouw verbinden voor een mooier Brabant! Wie heeft gelegenheid om het gesprek aan te gaan?


Bij de Coalitie Bos & Hout is BPG aangesloten

Zie www.coalitiebosenhout.nlSymposium: Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied

Een duurzaam buitengebied; dat betekent samenwerken, landbouw en natuur combineren en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Er zijn diverse (nieuwe) landgebruiksvormen die hierin een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe natuur; extensivering van de landbouw door natuurbegrazing of de aanleg van een voedselbos of agroforestry systeem.

Om de keuze te kunnen maken of een dergelijke ontwikkeling interessant is, heeft men informatie nodig. Daarom organiseert Bosgroep Zuid Nederland samen met Brabants Particulier Grondbezit en verschillende partners en toonaangevende sprekers een symposium over voedselbossen, agroforestry en nieuwe natuur in Brabant. Het symposium is op 31 januari, van 10.00 tot 16.00 uur. De locatie is Landgoed Blauwrijk, Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP in Uden.

Deelname is kosteloos. Klik hier voor de uitnodiging (PDF, downloaden).


Natuurinclusieve Landbouw

Eerder heeft Harrie Vissers tijdens de ALV van BPG aangekondigd dat de Provincie stappen wil zetten met natuurinclusieve landbouw. Vanuit BPG willen we, mede gezien de kansen op en rond landgoederen/natuurgebieden, de aanpak actied ondersteunen. Bent u zelf veehouder (c.q. werkt u samen met een pachtend bedrijf) en bent u gemotiveerd om over te stappen naar natuurinclusief ondernemen? Dan is dit het goede moment! Er is nu subsidie beschikbaar voor het maken van uw eigen businessplan. Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen u met het voorbereiden daarvan. Natuurinclusief boeren wordt verder gestimuleerd door samen te verkennen wat nodig is voor een succesvolle omschakeling.
 
Bij een natuurinclusieve landbouw produceert de ondernemer voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Bent u enthousiast en wilt u aan de slag? Vraag hier uw subsidie aan. Ondernemers krijgen € 10.000,- voor het opstellen van het businessplan. In het plan geeft u ook aan wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te komen. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van grond via meerjarige pacht (met eerste recht van koop) voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, water en landschap.

De provincie breng vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw samen. Praktijkkennis zal worden aangeboden door het ontwikkelen van enkele natuurinclusieve bedrijven tot voorbeeldbedrijf. Op deze bedrijven worden nieuwe maatregelen uitgeprobeerd en kunnen geïnteresseerde ondernemers kennis en inzichten opdoen over natuurinclusief ondernemen. Uit de businessplannen moet blijken aan welke kennis behoefte is. BPG kan u verder helpen!Debatbijeenkomst Energietransitie, Landschap en Eigendom, 21 januari 2019

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave welke invloed zal hebben op ons landschap. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft voor 2019 energietransitie als jaarthema genomen. Rentmeesters zijn betrokken bij de planontwikkeling en de realisatie. De grondeigenaren vragen enerzijds aandacht voor de kwaliteit van het cultuurlandschap, anderzijds liggen er kansen voor nieuwe verdienmodellen en maatschappelijk ondernemen. De realisatie van de transitie én de bescherming van het landschap zijn van provinciaal belang. De grondeigenaren hebben de sleutel in handen om tot zaken te komen. Wildgroei ligt daarbij op de loer.

Op uitnodiging van BPG, LPG en ZPG en de rentmeesters van deze provincies nemen wethouders én gedeputeerden van Merrienboer en Mackus deel. Rentmeesters en eigenaren brengen ervaringen in en stellen vragen aan de bestuurders.

De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant Bos en Ven te Oisterwijk, op maandag 21 januari 2019 (16.30 uur – afronding 18.30 uur). Aanmelden bij BPG, u ontvangt de bevestiging met het programma.


 

Sfeervolle ledenvergadering BPG op Landgoed Ulvenhart

Het verslag vindt u (klik) hier. De presentatie van Vincent Lokin aangaande de Bos en Houtscan in Brabant, vindt u hier.

In een workshop op Landgoed Velder en de bijeenkomst op de Barendonk zijn diverse ervaringen uit de praktijk ingebracht.

We nodigen de leden uit om mee te denken en evt. een pilotbos aan te leggen! Neem hiervoor contact op met Regiocoordinator Rene de Bont.

Doel
Doel van dit project is om een beeld te krijgen van haalbaarheid van en draagvlak voor bosuitbreiding in Noord-Brabant tot ca. 2030.

Uitvoering
De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een nieuw bosbeleid, waarvan bosuitbreiding een belangrijk onderdeel vormt. Parallel daaraan wordt met de Scan Bos & Hout onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit nieuwe bosbeleid tot uitvoering te brengen. Aan de hand van een globale visie op de ruimtelijke indeling van Brabant wordt met terreineigenaren en andere stakeholders gekeken naar potentiele locaties en de voorwaarden waaronder eigenaren in beweging willen komen. Dit leidt tot inzicht in zoekgebieden voor de verschillende typen houtige opstanden, en de randvoorwaarden (waaronder verdienmodellen, regels, subsidies) die nodig zijn om bosaanleg te stimuleren. Daarnaast wordt een aantal concrete locaties geinventariseerd waar op korte termijn bomen kunnen worden aangeplant en worden potentiele initiatiefnemers geactiveerd.

Partners
Provincie Noord-Brabant (opdrachtgever), Arboribus Silva, Bosgroep Zuid-Nederland en Brabants Particulier Grondbezit. Daarnaast inbreng van diverse TBOs en grondeigenaren.


Uitnodiging bijeenkomst 'Vererving Eigendom' - 21 november a.s.

Voor de leden van Bosgroep, BPG en LPG organiseren wij 21 november a.s. over de mogelijkheden van vererving.

Klik hier (PDF) voor meer informatie en om aan te melden.


Omvorming populierenbos naar voedselbos, voorlichtings- en discussiebijeenkomst
22 november a.s. Komt u ook?


Te koop: 10 percelen grond!

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt tien percelen, met een totale oppervlakte van ruim 12 hectare en verdeeld over zeven gemeenten, te koop aan. De grond ligt in Liempde, Mill. Nuenen, Teteringen, Oisterwijk, Ossendrecht en Udenhout. In de inschrijfleidraad is meer informatie te vinden over de verkoopprocedure én over de percelen die te koop worden aangeboden. Voor twee van de zeven clusters kunnen ook plannen worden ingediend die voldoen aan de uitgangspunten van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). De percelen zijn ook terug te vinden op deze kaart

 


Ledenvergadering BPG, 12 juni jl. op Hoeve Cecilia te Langeweg (Zevenbergen)
 

Op 12 juni werd de Algemene Ledenvergadering gecombineerd met een bezoek aan Rijks-monumentencomplex Hoeve Cecilia. Een prachtig historisch landhuis met multifunctionele Landbouwschuur (3Antonius), gerestaureerd tot leerboerderij en vergaderlocatie. We hebben kennisgemaakt met de unieke locatie en bijzondere leerlingen van de Marlijn academie. Mevr. Marlène Ruigrok van Houtum gaf uitleg over haar aanpak en unieke restauratie.

Lees verder, klik hier (PDF)

 


FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld, welke van toepassing is voor FPG en de Provinciale Verenigingen.


Verkoop percelen in De Maashorst

Voor de inschrijver met het beste plan voor realisatie van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant, zijn percelen te koop in natuurgebied De Maashorst rondom Slabroek (Nistelrode en Uden). Op 18 juni 2018 startte voor 9 percelen met een totale omvang van ca. 12 ha de verkoop bij inschrijving. Op de website www.ark.eu onder de naam “Maashorst”, staat vanaf deze datum de leidraad (met bijlagen) met de volgende informatie: wat is Ondernemend Natuurnetwerk Brabant; wat zijn de voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen; om welke percelen gaat het en wat is de vraagprijs; hoe wordt uw plan beoordeeld; hoe en wanneer kunt u uw plan indienen.

 


Aanbod gronden Provincie Noord-Brabant: te koop: 100 percelen in Brabant (reminder)

 

Sinds 4 juni worden ongeveer 100 percelen, verspreid over de hele provincie Brabant, te koop aangeboden. Zo’n 80 procent is binnen het Natuurnetwerk Brabant gelegen. Het betreft veelal reeds ingerichte natuur. “Op de gronden die deel uitmaken van Natuurnetwerk Brabant worden kwalitatieve verplichtingen gevestigd. Welke percelen beschikbaar zijn voor verkoop en hoe op de gronden kan worden geboden, is terug te vinden op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/te-koop-100-percelen-in-brabant. Tussen 15 augustus en 31 augustus (12.00 uur) kan het bod worden uitgebracht.

 


Ontwikkeling natuurgebieden Oudland en Halsters Laag

Om een mooi en robuust natuurgebied te kunnen maken, dat goed aansluit bij de omgeving en eventuele toekomstige ontwikkelingen, is het gewenst om binnen de natuurgebieden Oudland en Halsters Laag nog circa 200 ha nieuwe natuur te realiseren. In samenwerking met grondeigenaren, de terreinbeheerders en andere betrokken overheidspartijen is al gekeken waar er mogelijkheden liggen voor natuurrealisatie - en voor grondruil in het bijzonder. Bij dit plan worden ook drie percelen van provincie Noord-Brabant betrokken.

Voordat het plan wordt uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan wordt iedereen, die geinteresseerd is om zelf natuur te realiseren binnen of aangrenzend aan het Natuurnetwerk van het Halsters Laag en het Oudland, de mogelijkheid geboden om zijn of haar interesse kenbaar te maken. Aanmelden kan tot en met 5 augustus 2018 bij de Werkeenheid NNB, mevrouw Mirjam Stavleu, mstavleu@brabant.nl
Natuur beheren in het Leegveld

Het waterschap richt komende jaren 180 ha nieuwe natuur in met het project Leegveld. Na inrichting worden deze percelen verkocht aan een eindbeheerder. Bent u geinteresseerd om natuurpercelen in het Leegveld aan te kopen en te beheren? Geef dan voor 1 oktober 2018 uw interesse door via akonings@brabant.nl. Voor meer informatie zie www.peelvenen.nl of kom op 10 juli tussen 13:00 - 16:00 uur naar het inloopmoment op het districtskantoor van waterschap Aa en Maas (Piet Mondriaanstraat 11 Deurne). Alleen mensen die hun interesse tijdig kenbaar hebben gemaakt, komen in aanmerking voor de aankoop van deze natuurpercelen. BPG heeft zitting in de bestuurlijke en ambtelijke commissie.

 

Samen natuur ontwikkelen in en rond Helvoirt (reminder)
Brabants Landschap, Landgoed Zwijnsbergen (Helvoirts Broek-Noord) en de stichting Duinboeren (Brokkenbroek) hebben het initiatief genomen om samen met het GOB natuur te ontwikkelen in en rond Helvoirt. De aanpak wordt ondersteund door Brabants Particulier Grondbezit. In dit gebied hebben zowel het GOB als Brabants Landschap agrarische percelen in eigendom. Deze percelen kunnen worden ingezet als ruilgrond voor natuurontwikkeling. Ook percelen in particulier eigendom kunnen worden ingezet voor natuurontwikkeling. Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben voor particulier natuurbeheer of grondruil in een van deze gebieden, worden uitgenodigd om dat kenbaar te maken.
Als u mee wilt doen aan de natuurontwikkeling in het Helvoirts Broek, kunt u voor 1 augustus 2018 contact opnemen met het Brabants Landschap via Jeroen van Leijsen, telefonisch via 06 1830 3352 of per mail naar jvleijsen@brabant.nl.

De natuurontwikkeling in het Brokkenbroek is inmiddels opgepakt o.l.v. de stichting Duinboeren, Emiel Anssems, telefoon 06 2019 8614 of via mail emiel@duinboeren.nl.

 


PAS-aanvraag Brabantse Wal

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is bezig met een nieuwe gezamenlijke PAS-aanvraag. Wij bekijken nu de mogelijkheid of er particuliere eigenaren kunnen aansluiten bij deze aanvraag. Verschillend eigenaren hebben reeds toegezegd mee te werken. Dhr. Ignace Ledegen wil graag met leden eigenaren in gesprek die willen meeliften op een gezamenlijke PAS-aanvraag. Neem hiervoor contact op met René de Bont.


Doe mee aan natuurontwikkeling Helvoirts Broek-Noord

Het Brabants Landschap en Landgoed Zwijnsbergen hebben het initiatief genomen om natuur te ontwikkelen in het Helvoirts Broek-Noord. In dit gebied hebben het Groen Ontwikkelfonds en Brabants Landschap percelen in eigendom, die worden ingezet als ruilgrond voor natuurontwikkeling. Ook percelen in particulier eigendom worden ingezet voor natuurontwikkeling.

Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben om in dit gebiedsproces mee te doen, bijvoorbeeld door particulier natuurbeheer, of door grondruil, worden uitgenodigd op deze advertentie te reageren. De toedeling/verkoop van
de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Voor achtergrondinformatie kunt u kijken op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl


Doe mee aan het gebiedsproces Brokkenbroek
Vrijwillige kavelruil ten behoeve van natuurontwikkeling Brokkenbroek


Stichting Duinboeren heeft het initiatief genomen voor natuurontwikkeling in het Brokkenbroek. In dit gebied heeft het Groen Ontwikkelfonds percelen, die daarbij kunnen worden ingezet als ruilgrond (zie kaart). Agrarische ondernemers en
particulieren die interesse hebben om natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld met particulier natuurbeheer, of door inzet van particuliere gronden, en in een vrijwillige kavelruil willen meedoen, worden uitgenodigd om op deze advertentie te reageren.

De toedeling/verkoop van de GOB gronden gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Dit betekent dat iedereen die aan de natuurontwikkeling wil meedoen dit kenbaar kan maken. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de hoeveelheid natuur die wordt ontwikkeld.

Meer informatie: www.duinboeren.nl
Boswachters zijn het zat om steeds meer rotzooi op te ruimen

Roep om meer handhaving in het buitengebied

Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer togen vandaag met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch. Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied zoals afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten die de veiligheid in het buitengebied bedreigen en de natuur(beleving) verpesten. Denk hierbij aan brandstichting, stroperij, wietplantages en wildcross. Boswachters besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan toezicht en handhaving en missen een toereikende inzet en ondersteunende capaciteit van de politie.

Klik hier voor het volledige bericht

 


Succesvolle Masterclass in Almkerk: bestuurders in de waterschappen 2019

De waterschappen zijn van cruciaal belang voor het beheer van ons landschap, onze veiligheid en de waterzuivering. Ook ontwikkelen de waterschappen steeds meer initiatieven op het gebied van het afronden van het NNB, duurzaamheid en nieuwe energie. In de waterschapsbesturen zijn enkele geborgde zetels die gereserveerd zijn voor organisaties zoals TBO's en het BPG. Daarnaast kan ook gesolliciteerd worden op de geborgde zetel landbouw (procedure loopt via ZLTO; informatie is medio april beschikbaar). Het is ons veel waard om het BPG-geluid ook in de waterschappen te laten doorklinken. Onlangs namen 12 leden deel aan de Masterclass Waterschapbestuurder. We zien belangstelling, zowel voor beide type zetels ‘geborgd’ en voor kandidaatstelling via Water Natuurlijk en andere partijen. Nog niet allen waterschappen zijn daarmee afgedekt.

Bel of mail René de Bont indien u vragen heeft (r.debont@bp-grondbezit.nl).

Belangstellenden voor de groen geborgde zetels dienen een duidelijke relatie te hebben met het eigendom en kunnen tot 1 mei a.s. solliciteren op een van onderstaande bestuursfuncties. De VBNE is verantwoordelijk voor de selectie van de 26 betrokken bestuurders voor natuurterreinen in 21 waterschappen. FPG/BPG heeft een zetel in de selectiecommissie. Omdat water van cruciaal belang is voor natuurterreinen hebben we voor elk waterschap een betrokken bestuurder nodig die onze belangen vertegenwoordigt in het waterschapsbestuur.

De VBNE is ook op zoek naar enthousiaste bestuurdersassistenten. De bestuurdersassistent ondersteunt de bestuurder voor natuurterreinen bij zijn of haar werk in het algemeen bestuur van het waterschap. Hier vindt u de vacaturetekst voor de bestuurder en bestuurdersassistent.

Reageren per email kan tot 1 mei 2018 naar a.reichgelt@vbne.nl


 

INSPIRATIEBIJEENKOMST NOORD-BRABANT "Brood en Spelen": dinsdag 17 april 2018

Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl. Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden.

BPG wil u daarbij graag ondersteunen!

De bijeenkomst van 17 april staat geheel in het teken van inspireren en ontmoeten. Dat doen we met bijdragen van initiatiefnemers en juryleden van de prijsvraag en met een aantal speednetworkingsessies waarbij je in korte tijd andere deelnemers ontmoet. Op die manier kun je andere ontwerpers en grondeigenaren leren kennen om mogelijk een team mee te vormen.

Datum: 17 apri a.s. | Tijd: 19.30 - 21.30 uur | Locatie: Boschwachter in 't Mastbos, Breda | AANMELDEN klik hier!


 

Hertog Jan lezing 2018

De Hertog Jan lezing 2018 wordt op donderdag 19 april a.s. gehouden. Na aanmelding bent u welkom op Landgoed Baest nabij Oirschot. De lezing wordt verzorgd wordt door historicus Jan van Oudheusden. Deze Hertog Jan lezing heeft als titel meegekregen: ‘Brabant en Bourgondie: een goudgerande combinatie’. Lees verder op: www.brabantselandgoederen.eu/agenda/

 


BPG / Cluster Zuid FPG bezoekt Landelijk Vlaanderen

Op 27 februari jl. is op het landgoed kasteel Heihuizen, onder leiding van de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, Christophe Lenaerts, gesproken over ‘toezicht en handhaving’ in het grensoverschrijdende buitengebied. Verder stonden de profilering van de organisaties, de samenwerking en het beheer van het buitengebied incl. faunabeheer op de agenda.

Bij het overleg waren bestuurders van BPG, LPG en ZPG aanwezig, samen met FPG-voorzitter Roel Robbertsen. Op het domein te Oostmalle is de bijzondere veldwachter actief, deze werkt intensief samen met de plaatselijke politie. Landelijk Vlaanderen zal deelnemen aan Ontmoeting in het Groen, de Noord-Brabantse bijeenkomst voor beheerders en Boa’s.


Brabants Landgoed op tv

Brabant heeft veel mooie uitgestrekte natuur. In zes afleveringen volgen we het wel en wee van drie prachtige historische Brabantse Landgoederen: Kasteel Heeze, Landgoed Haanwijk in Sint Michielsgestel en Landgoed Baest tussen Oirschot en Middelbeers. Hierbij komen verleden, heden en vooral ook de toekomst aan bod. Te zien op Omroep Brabant, elke vrijdag om 18.00 uur, daarna ieder uur herhaald. De laatste uitzending staat op 5 januari 2018 gepland. Deze uitzendingen zijn mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant én de ANBI Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen, welke mede door BPG is opgericht. De 1e uitzending kunt u terugkijken via:
www.omroepbrabant.nl/?program/1893562/Brabants+Landgoed.aspx

Nieuws / Actualiteiten 2017


Brabantse biologische graancoöperatie

Meesters van de Halm is een biologische graanpletterij waar op basis van zoveel mogelijk Nederlandse granen de lekkerste biologische ontbijtgranen zoals, havermout, muesli’s en crunchy’s worden gemaakt. Het aanbod van het bio graan sluit steeds slechter aan bij de vraag naar bio granen en zaden. Daarom wil Meesters van de Halm, zoals gepresenteerd tijdens de ALV te Maurick, een Brabantse biologische graanpool opzetten waar bedrijven en particulieren (met een minimaal areaal van 5 hectare) biologische granen (zoals haver, gerst, rogge, tarwe en spelt) kunnen leveren aan de graanpool.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie over de Brabantse Biologische Graanpool? Neem dan contact op met Rob van den Berg via telefoonnummer (06) 51 00 15 46 of stuur een e-mail naar rob@dehalm.nl.

Website: https://meestersvandehalm.nl/graanpletterij-de-halm/


 

Ledenvergadering BPG, 11 november jl. op Kasteel Maurick

Klik hier voor het verslag van de goedbezochte Algemene Ledenvergadering, 11 november jl. Tijdens het programma kwamen aansprekende thema's ter sprake zoals:

‘Het provinciale beleid ter ondersteuning van de instandhouding van particuliere landgoederen’, met twee inleidingen
‘Ontwikkelingen op Landgoed Beukenhorst en Kasteel Maurick’

 • Klik hier voor het verslag van de vergadering
 • Klik hier voor de resultaten van HAS-onderzoek 2017 - Via BPG en Provincie zijn 4 HAS-studenten aan de slag gegaan met 5 verdienmodellen op basis van ideeen van eigenaren van landgoederen. Van 4 zijn via een Quick Scan adviezen opgesteld. Voor een één landgoed is het businessmodel compleet uitgewerkt. De eigenaar is het plan aan het uitvoeren. Met de Universele analysetool kunnen eigenaren de kansrijkheid van nieuwe groene verdienmodellen voor landgoederen toetsen.


Succesvol Veldsymposium ‘Boeren in het Bos’

Op 3 november was er veel belangstelling voor de workshop op landgoed Jachthuis Schijf. Door de inzet van varkens en koeien neemt de biodiversiteit en de diversiteit van het landschap toe. Op het landgoed worden op in de bossen en landbouwgronden Hereford runderen en Tamworth varkens gehouden.


Wild in het Groene Woud

Donderdag 26 oktober t/m zondag 12 november:
Wild in het Groene Woud is een bijzonder evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit, en beleving elkaar vinden. Top-chefs koken met het beste wat Brabant te bieden heeft. Op en top culinair genieten van (h)eerlijke wildgerechten in een unieke omgeving. Twee weken lang verrijst er op het prachtige landgoed Bleijendijk een stijlvol pop-up restaurant. Lees verder: www.wildinhetgroenewoud.nl


Restauratie rijksmonumenten, subsidie

Tot en met 31 oktober 2017 kunt u hiervoor een subsidie aanvragen.
Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel. Lees verder: www.brabant.nl/applicaties/producten/restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452.aspxVijfde Vrienden- en vrijwilligersdag, Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther


Op zaterdag 7 oktober a.s.
Bent u welkom op kasteel Heeswijk. Aanvang: 14.00 uur. De directeur van de stichting kasteel Heeswijk Luc Eekhout vertelt over de geschiedenis van het kasteel. Daarna bekijken we in groepen dit rijksmonument. De afronding van deze vrienden- en vrijwilligersdag vindt plaats in de Abdij van Berne (5 minuten rijden), waar het eigen gebrouwde abdijbier voor u klaar staat.  Lees verder: www.brabantselandgoederen.eu/agenda.html


 

Ontmoeten in het Groen - 2018 & bestuurlijk overleg Provincie

Tijdens het bestuurlijk overleg van BPG-vz Jan Hak met gedeputeerde van den Hout is o.a. gesproken over extra inzet op Monumentale Lanen en de mogelijkheid om via SNL een toeslag te geven voor ‘toezicht en handhaving’. Deze standaard toeslag per ha gaat de provincie Noord-Brabant niet invoeren. Zij zet in op het gezamenlijke spoor van o.a. Samen Sterk in Brabant. Wij hebben voorgesteld om tijdens de door BPG te organiseren Boa & Beheerders-ochtend ‘Ontmoeten in het Groen 2018’ kenbaar te maken hoe we de overlast in het buitengebied verder gaan bestrijden. Landelijk wordt er ingezet op de Boa-regeling. Private groene werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen van de kosten voor de opleiding van de boa’s en voor de kosten van e-herkenning. De Boa-regeling wordt uitgevoerd door de VBNE en bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid & Justitie. Lees verder via de website www.vbne.nl


 

Agrarisch Waterbeheer

Beste grondeigenaar,
Is het u bekend dat de waterschappen* voor leden van Collectief Midden Brabant een aantrekkelijke regeling bieden voor agrarisch randenbeheer langs watergangen? De regeling is eenvoudig in de uitvoering en kent een aantrekkelijke vergoeding. Velen van u nemen al deel in deze regeling. Er is nog budget beschikbaar voor 50 km 'Waterschapsranden' voor 2018. Zeer zeker de moeite om u er eens in te verdiepen. U kunt zich hiervoor melden tot 1 augustus 2017. Lees verder, klik hier


 

Drukbezochte ALV, 6 juni jl.

Voorafgaand aan de ALV, liepen ca. 50 leden en relaties - onder leiding van de heer Van Bouwdijk Bastiaanse - van de Kilsdonkse Molen naar Landgoed Zwanenburg. De avond wordt afgerond met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Het landgoed in het prachtige beekdal is reeds 6 generaties door de familie bewoond ... lees verder, klik hier

 • Klik hier voor de presentatie van Mary Fiers, Groen Brabant
 • Klik hier voor de HAS universele analysetool

 

NIEUWSBERICHT

Met dit extra nieuwsbericht informeren wij u over een aantal belangrijke zaken die u allen aangaan. Vandaag, 30 juni, loopt het huidige faunabeheerplan en de ontheffingen die daarop gebaseerd zijn af. Dat betekent dat de ontheffingen die u tot vandaag heeft gebruikt voor beheer en schadebestrijding na middernacht niet langer geldig zijn.

Lees verder, klik hier (PDF)

 

Het Brabantse natuurbeleid in uitvoering!

Op 30 juni bezocht de Statenleden met natuur in de portefeuille 3 natuurgebieden, op uitnodiging van de TBO’s, BMF en BPG. Op Landgoed Zwijnsbergen gaf Jan van Lanschot uitleg over de natuurontwikkeling. De Statenleden waren zeer geinteresseerd in realisatie van het natuurnetwerk, welke oa wordt gecombineeerd met Biologische Melkveehouder en Imkerij.

 


Opruimvergoeding drugsafval in Brabant 3 maanden open

Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die vorig jaar kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 23 mei tot en met 15 augustus een financiële tegemoetkoming (maximaal 50%) aanvragen. In totaal is hiervoor EUR 500.000 beschikbaar.

De subsidie kan worden aangevraagd via subsidiedrugsafval.nl


 

Op zondag 23 juli 2017 zal de derde Landerdse Hooibergendag plaatsvinden!
www.stichtinghooibergen.nl

De hooibergen gaan allemaal om 11 uur open. De opening van de hooibergendag is in de hooiberg van de familie Ottens (voor Oventje 29) te Zeeland.

Klik op de kaart voor meer informatie


 

Convenant Groene handhaving

Op donderdag 18 mei jl. werd tijdens de netwerkochtend 'Ontmoeting in het groen' het convenant Groene handhaving ondertekend door de Brabantse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, terreinbeherende organisaties, Politie en het Functioneel Parket.

BPG ondersteunt de aanpak, het is aan de eigenaren zelf om al dan niet deel te namen.

Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk omdat het optreden van boa’s wettelijk gezien beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap, terreinbeheerder).

Het doel is veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet te vergroten. Het Samen Sterk in Brabant - initiatief willen wij vanuit BPG mede invullen, mits de ruimte voor de gewenste lokale inbreng wordt vergroot! Daar zijn ‘de ogen en oren’, de sociale netwerken incl. betrokkenen met vak- en gebiedskennis. Onze ambitie is om het team van groene particuliere Boa’s uit te breiden!


 

Lymepreventie door natuurbeheer
Een bijdrage van Marieta Braks (RIVM/Cib)

Teken komen in de natuur voor. Soms kunnen teken ziekteverwekkers overbrengen, zoals de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is mogelijk om in de natuur het risico op de ziekte van Lyme te verkleinen. RIVM, WUR en AMC hebben samen met Europese collega’s handelingsperspectieven onderzocht en beschreven in het boek ‘Ecology and prevention of Lyme borreliosis’. De onderzoekers en editors van het boek verkennen nu de rol voor GGD (MMK en Infectieziekten) in de integratie van infectiebestrijding in natuurbeheer en de inrichting van leefomgeving. De nieuwe omgevingswet biedt mogelijk perspectieven. Tijdens de week van de teek traden diverse organisaties met dezelfde boodschap naar buiten. Oa via de website geven zij voorlichting over het voorkomen van tekenbeten en ziektes die teken kunnen overdragen zoals lyme.

De website www.weekvandeteek.nl staat boordevol informatie over teken en richt zich op iedereen die tijdens werk of vrije tijd met teken in aanraking kan komen.

‘Ecology and prevention of Lyme borreliosis’
www.wageningenacademic.com/ecvd-04
www.weekvandeteek.nl/ik-ben-gebeten-door-een-teek-wat-nu/


 

Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017 en
ontwerp Natuurbeheerplan 2018


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp van de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017’ vastgesteld. Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten ook het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Beide ontwerpen doorlopen de daarvoor voorgeschreven inspraak- en overlegprocedure en zijn met ingang van 8 mei 2017 voor de periode van zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in die periode reageren op deze ontwerpen (dus voor 19 juni as!!).

Inhoud ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017
Het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017 bevat wijzigingen en correcties die onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen. Voor het werkgebied van Waterschap De Dommel is een algehele actualisatie opgenomen van de aanduidingen regionale waterberging en reservering waterberging. De overige wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

→ ‘Regionale’ c.q ‘Reservering’ waterberging (check de status van uw eigendommen!!)
In verband met een verzoek van waterschap De Dommel wordt de begrenzing van de aanduiding 'Regionale / cq Reservering waterberging' geactualisatieerd in de volgende gemeenten:

Alphen-Chaam

Goirle  

Sint Michielsgestel  

Baarle-Nassau  

Haaren  

Someren  

Bergeijk  

Heeze-Leende  

Son en Breugel  

Best  

Hilvarenbeek  

Tilburg  

Bladel  

Meierijstad  

Valkenswaard  

Boxtel  

Nuenen Gerwen en Nederwetten  

Veldhoven  

Cranendonck  

Oirschot  

Vught  

Eersel  

Oisterwijk  

Waalre  

Eindhoven  

Reusel-De Mierden  

 

Geldrop-Mierlo  

's-Hertogenbosch  

Inhoud ontwerp Natuurbeheerplan 2018
Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 bevat besluiten over verzoeken om aanpassingen aan de ambitiekaart en/of natuurbeheertypen door grondeigenaren en terreinbeheerders. De grenzen van het NNB in de Verordening ruimte en het Natuurbeheerplan moeten op elkaar worden afgestemd. Daarom komen grenswijzigingen uit de ontwerp-kaartaanpassing voor de Verordening ruimte ook terug in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018.

U kunt het ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017 en het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2018 raadplegen via:
1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl of rechtstreeks naar het plan: www.brabant.nl/ontwerpkaartaanpassingen
2. www.brabant.nl/loket/ter-inzages
3. www.ruimtelijkeplannen.nl (Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2017)
4. www.brabant.nl/natuurbeheerplan en kaart Natuurbeheerplan

De ontwerpen met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 8 mei 2017 tijdens openingstijden ook ter inzage in het Provinciehuis. Bij voorkeur reageert u eenvoudig en direct via: www.brabant.nl/ontwerpkaartaanpassingen


 

Bijeenkomst agrarisch natuurliefhebbers uit Brabant en Zeeland

Leden van ZPG en BPG zijn op 20 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag 2017, dit jaar in Oost-Brabant. Samen met andere agrarische ondernemers, ANV's, Collectieven, landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO's praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

's Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.
We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Programma:
 • 9.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 10.00 - 12.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO-klankbordgroep Natuur en Landschap
  Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven (Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
  Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen 

Inleiders:

Jochem Sloothaak van Coordinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) -
Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
Gerald Willemsen van ANV Raamvallei - Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
Peter Broekmans van de gemeente Cuijk - Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking 

 • 12.00 - 13.00 uur
  Lunch
 • 13.00 - 15.30 uur 
  Vervolgens gaan we in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt
 • Rond 15.30 uur
  Sluiting onder het genot van een hapje en drankje

U kunt zich tot 12 juni 2017 aanmelden.

Klik hier voor het digitale formulier: www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/regionale-anv-dag-2017


 

Brief aan Kabinetsformateur E.I. Schippers,
dd. 28 maart 2017

Als 'Platform voor verbinding tussen Stad en Platteland' richten wij ons als brede beweging op 'steun en inspiratie voor de regio' en vragen wij u in de nieuwe regeerperiode in te zetten op:

 • Herwaardering van de landbouw en de voedselketen, met inzet op maatschappelijke vraagstukken, o.a. via een op te zetten Ministerie van Voedsel (ons 'dagelijks brood' en primaire behoefte);

Lees verder, klik hier (PDF)


 

ALV voor het eerst 's avonds! 6 Juni a.s.

Voor het eerst organiseert uw vereniging de ledenvergadering op een avond! We hopen hiermee ook de leden met een drukke weekendagenda te ontmoeten.

De najaarsvergadering houden we wel, traditioneel op zaterdagmiddag.

We verwachten u op 6 juni om 19.00 uur bij de Kilsdonkse Molen. We wandelen o.l.v. dhr. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse naar het Landgoed Zwanenburg. U ontvangt tijdig de uitnodiging met het verdere programma.

Klik op plaatje voor meer informatie over de Kilsdonkse Molen of klik hier: www.kilsdonksemolen.nl


 

Schaapskudde Rozephoeve zorgt voor veilige strook onder hoogspanningsverbinding

Het voormalige militaire terrein midden in landgoed Rozephoeve is teruggebracht in oude vorm. Rentmeester Arend Dijkstra zorgde met behulp van subsidies en een bijdrage van TenneT voor het herstel van het terrein en de terugkeer van een schaapskudde in het gebied. Bij de oplevering van het terrein en de vernieuwde schaapskooi in het militaire gebouw waren naast de familie en betrokkenen ook gedeputeerde Johan vd Hout, BPG, NM en een vertegenwoordiging van B&W van de gemeenten Oisterwijk en Oirschot aanwezig.

Meer informatie: https://goo.gl/WRpJeV


Save-the-date Themabijeenkomst Rivierenland: 16 mei a.s.

Graag maken wij u attent op de themabijeenkomst ‘Klimaatbestendige landbouw’, die BPG en GPG in samenwerking met het Waterschap Rivierenland organiseren.

Veranderingen in het klimaat en maatschappelijke trends hebben hun weerslag op de agrarische bedrijfsvoering. Zo zijn er lange droge perioden, afgewisseld met intense regenval. In sommige delen van het land treedt verzilting op en er moeten waterbergingsgebieden worden aangewezen. Agrariërs onderzoeken hoe ze ‘natuurinclusief’ kunnen ondernemen en werken op een andere manier met bodemvruchtbaarheid en bouwplannen. Het thema ‘water’ loopt als een rode draad door deze onderwerpen heen.

We zijn op 16 mei a.s. welkom bij Waterschap Rivierenland. De dijkgraaf Roelof Bleker zal ons om 14:30 uur persoonlijk ontvangen en met de deelnemers in gesprek gaan. Er staat verder een bijdrage van de heer Johan Elshof (ZLTO) op het programma, en een veldbezoek op landgoed Mariënwaerdt. Einde programma rond 18:30 uur.

Bent u eigenaar van agrarische gronden en geïnteresseerd in deze problematiek, neem dan deel aan deze bijeenkomst! Alle FPG-leden en introducees zijn welkom. U kunt zich aanmelden d.m.v. een e-mail naar: gpg-secretariaat@grondbezit.nl

Een week voor de bijeenkomst ontvangt u dan het uitgewerkte programma. Wij hopen u te zien op 16 mei!

 

Archief 2004 - 2016