Vitale Brabantse Landgoederen

 

April 2014

Via deze weg bieden wij u de Handreiking ‘Vitale Brabantse Landgoederen’ aan.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergaderingen van 7 februari 2014 en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 18 maart 2014 besloten de Verordening ruimte 2014 op onderdelen te wijzigen. De definitieve tekst is inmiddels vrijgegeven door de provincie.

Zoals tijdens het symposium op kasteel Dussen is toegezegd worden de landgoedonderdelen uit deze Verordening geintroduceerd in de speciale handreiking.

Mede namens mevrouw Inge Slippens van de Provincie, Carlo Braat van het Coordinatiepunt Landschapsbeheer, Annelien van Kuilenburg van het Monumentenhuis en Arno de Schepper van het bestuur van BPG wens ik u veel succes met deze handreiking.

Met vriendelijke groet,
Rene de Bont
Regiocoordinator BPG

Klik hier voor de Handreiking (2 MB)


 

Maart 2014

29 November namen ruim 100 genodigden deel aan het symposium Vitale Landgoederen op Kasteel Dussen. Klik hier voor het definitieve verslag / consclusie van deze bijeenkomst.


 

2013

Overheden en grondeigenaren zijn bijzonder betrokken bij het wel en wee van ons Brabantse landschap en haar relatie met de samenleving. Het historische boek ‘Landgoederen in Noord-Brabant’ laat zien dat we een eeuwenlange landgoedtraditie hebben. Het is van provinciaal belang dat deze traditie (be)leefbaar blijft en voortgezet wordt door het versterken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe landgoederen.

Provincie en Brabants Particulier Grondbezit, met onze partners het Monumentenhuis en Brabants Landschap, werken eendrachtig samen om voor eigenaren de juiste voorwaarden te scheppen zodat zij kunnen behouden, ontwikkelen, en versterken.

Op 29 november kwamen ruim 100 eigenaren en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie bijeen op Kasteel Dussen. Tijdens het symposiumdeel met moderator Etienne Schoenmakers werden de deelnemers deskundig geïnformeerd over de Verordening ruimte, de Cultuurhistorische analyse en het Ontwikkelen van Landgoederen. In drie actieve workshops werd het gesprek aangegaan met eigenaren van nieuwe, ondernemende en historische landgoederen. Gedeputeerde Yves de Boer was zeer geïnteresseerd in de conclusies van de workshops.

Zijn dringende advies is om op basis van uitgedachte plannen snel in gesprek te gaan met gemeenten en om dan samen ‘het loket’ met provincie en partners te organiseren! Toets de realiteit aan het begin!

De resultaten van de workshops worden afgestemd met provincie en verschillende gemeenten en vervolgens meegenomen bij de uitwerking van een Brabantse handreiking voor eigenaren en overheden.

Het was een uitstekend moment om met elkaar in gesprek te gaan, in de aanloop van de vaststelling van de Verordening ruimte in 2014.

Klik hier voor een impressie van het symposium

Voor meer informatie kunt u mailen met de regiocoordinator van BPG: r.debont@bp-grondbezit.nl

Op deze site vindt u meer informatie over de verdienmodellen en over de gezamenlijke aanpak. Klik op de kopjes voor meer informatie.

 

Nieuwe Landgoederen >>

Natuurbegraafplaats >>

Natuurpoort >>

Publicaties >>

Streekproducten >>