Brabant nu en haar landgoederen

De waardering voor landgoederen bloeit op. Media dwepen niet alleen met de romantiek en cultuurhistorie van landgoederen, zij tonen ook steeds meer interesse in de bedrijfsvoering van de landgoedeigenaar. Het ingezette overheidsbeleid, dat de ontwikkeling van nieuwe landgoederen stimuleert, draagt daar ongetwijfeld aan bij.

 

Op dit moment telt Nederland ca. 1.100 landgoederen; 75% daarvan is in particulier bezit en beheer. Belangenbehartiging voor deze eigenaren van 'grond met een rijk verleden' blijft actueel. Dat bewijzen o.a. de ontwikkelingen in het Natuurschoonwetbeleid en het belastingstelsel. Zo'n brede politieke en maatschappelijke belangstelling vraagt om goede communicatie.

Door op de aangegeven gebieden te klikken, ziet u een voorbeeld van een aantal landgoederen die door onze leden worden beheerd.